Datblygu Celf Ewinedd

          Gyda'r holl wahanol fathau o ddefnydd yn dod allan, nid oedd yr angen am ofal ewinedd yn amlwg. Ond oherwydd marweidd-dra'r epidemig, pan gyfyngwyd ar fathau eraill o ddefnydd, sylweddolom yn sydyn fod celf ewinedd wedi chwarae rhan mor ddwfn yn ein bywydau.

Mae data'n dangos, er bod colur lliw, persawr a lipsticks wedi gweld galw tymor byr yn cael ei atal oherwydd yr epidemig, mae sglein ewinedd wedi gweld twf gwrth-duedd, gyda gwerthiant i fyny 179% flwyddyn ar ôl blwyddyn.

Datblygiad celf ewinedd

Mae'r hanes cynharaf a gofnodwyd am gelf ewinedd yn yr hen Aifft. Roedd pobl yn defnyddio mwynau, pryfed ac aeron fel cynhwysion i harddu eu hewinedd. Roedd math o henna a allai liwio'r ewinedd â lliw coch mawr hefyd yn ennill yr enw henna.

Yn Tsieina, cychwynnodd y symbol corfforol hwn o bŵer yn Brenhinllin Shang ym 1600 CC. Roedd uchelwyr masnach Yin yn cymysgu gwm Arabeg, gelatin, gwenyn gwenyn ac wy gwyn gyda'i gilydd a'i rwbio ar eu hewinedd, gan liwio lliw coch neu eboni dwfn iddynt yn y pen draw.

Roedd y ffasiwn o liwio ewinedd eisoes yn gyffredin yn y Brenhinllin Tang. Bryd hynny, y prif ddeunydd a ddefnyddiwyd oedd blodau Fenghuang. Ar ôl malu’r blodau ac ychwanegu alwm, cafodd gwlân sidan tenau ei drochi a’i liwio ar wyneb yr ewinedd, ac ar ôl sawl iteriad, byddai’n aros ymlaen am fisoedd.

https://www.yqyanmo.com/sanding-bands/

 

Mae celf ewinedd fodern yn cychwyn ar ddiwedd oes Fictoria. Bryd hynny, gwnaed celf ewinedd trwy'r dull hen-ffasiwn o chwistrellu paent. Yn union fel y cymerodd lawer o ddyddiau i baent car sychu, cymerodd ddiwrnod cyfan i bâr o ddwylo sychu.

Dim ond gydag aeddfedrwydd technoleg paentio ceir yn y 1920au y torrodd sglein ewinedd oddi wrth fonopoli'r uchelwyr a dod yn gyffredin yn raddol. O dan ddylanwad esthetig actoresau Hollywood, dechreuodd y syniad bod “dwylo yn ail wyneb merch” gydio.

Mae cylchgronau menywod wedi tyfu, gan drafod sut i ofalu am eu hewinedd a chuddio eu swyddi go iawn. Mae merched wedi bod yn mynd i salonau ewinedd ac yn mynd i mewn gyda dwylo bras sy'n edrych fel bod ganddyn nhw ffa daear â'u dwylo noeth ac yn cerdded allan yn feddal ac yn llyfn ac yn berffaith goeth.

Mae'r Band Sanding YaQin yn cael ei ddefnyddio ar gyfer cael gwared ar y sglein ewinedd. Nid yn unig rydym yn defnyddio deunydd crai domestig rhagorol ar gyfer y band sandio brown, ond hefyd rydym yn defnyddio deunyddiau crai wedi'u mewnforio o Japan ar gyfer y du a band sandio gwyn ac UDA Norton ar gyfer y band sandio gwyrdd. Mae ei siâp yn debyg i diwb crwn, ac mae'r rhan ganol wedi'i phantio allan. Mae ei graidd mewnol yn borffor, dim glud diwydiannol, gan ddefnyddio technoleg bondio resin. Band sandio wedi'i bondio â resin yn sicrhau bod y cynnyrch yn wenwynig ac yn eco-gyfeillgar. Mae'r glud wedi'i ddosbarthu'n gyfartal. Ni arllwyswyd glud ychwanegol. Dim agoriad. Mae'r toriad yn llyfn ac nid oes ganddo burrs. Mae'n hawdd sgleinio ymylon yr ewinedd a gwaith wyneb yr ewin yn hawdd ei drin.

Nodweddion Band Tywodio YaQin       

1. Deunydd brethyn sgraffiniol wedi'i fewnforio o ansawdd uchel o'r USA.High effeithlonrwydd malu a gwrth-wisgo.

2. Sefydlogrwydd uchel a dim clogio.

3. Maint cyffredinol, llwytho a dadlwytho hawdd.

4. Mae'r gyfradd ddiffygiol yn is nag 1 %.

5. Argymhellir ei ddefnyddio'n dafladwy.

Os ydych chi am gael mwy o wybodaeth am bris band sandio,cysylltwch â ni.

 

 


Amser post: Gorff-31-2021